Praktijken | Behandelingen | Tarieven | Privacy | Contact
Tandartsen Groenveld (Venlo) - Kwaliteitsbewaking
Spoed
Openingstijden
Contact
  • Tandartsen Groenveld (Venlo) - Kwaliteitsbewaking

Lid van Kwaliteitsregister Tandartsen   NVTS geaccrediteerd   KNMT

Kwaliteitsbewaking

De behandelaren binnen Tandartsen Groenveld werken voortdurend aan hun deskundigheid. Deze wordt op peil gehouden door systematische bij- en nascholing. Dit alles dient om mondzorg te leveren van een kwalitatief hoog nieveau. Intern wordt door de tandartsen en mondhygiënisten deelgenomen aan bijeenkomsten ten behoeve van deskundigheidsbevordering. Extern wordt deelgenomen aan cursussen, congressen en klinische avonden.

Door de bij- en nascholing van onze behandelaars kunt u er als patiënt op rekenen dat de tandheelkundige kennis van onze behandelaars actueel is en u volgens de meest moderne inzichten en technieken wordt behandeld.