Praktijken | Behandelingen | Tarieven | Privacy | Contact
Tandartsen Groenveld (Venlo) - Betalingen
Spoed
Openingstijden
Contact
  • Tandartsen Groenveld (Venlo) - Betalingen

Lid van Kwaliteitsregister Tandartsen   NVTS geaccrediteerd   KNMT

Betalingen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. Tandarts Bolhaar verzorgd zijn eigen facturering de andere tandartsen zijn aangesloten bij Infomedics (UwNota.nl).

Voor elke behandeling wordt uw nota verzorgd door factoringsmaatschappij Infomedics (UwNota.nl). Dit houdt in dat wij de nota sturen naar Infomedics en dat u vervolgens uw nota ontvangt van Infomedics of van uw verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij betaalt Infomedics voor het verzekerde deel. Infomedics (UwNota.nl) stuurt u een nota voor het eventuele resterende bedrag. 

Heeft u vragen over een factuur of wilt u een betalingsregeling neem dan contact op met Infomedics (UwNota.nl): 0900-4049404.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar https://vergelijkmondzorg.nl/.